Projekt CSR

Pobierz załączniki:

1 maja 2016 r. Zakład Produkcyjny "Herman" Ewelina Gotowicka rozpoczął realizację projektu CSR w ZP "Herman" Ewelina Gotowicka współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Członkami Unii Europejskiej.

Wartość dofinansowania: 99 400,00 PLN

 

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w trzech obszarach: środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne w Zakładzie Produkcyjnym "Herman" Ewelina Gotowicka w okresie do 30.09.2016r.

Cel główny będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe: 1. Wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w Zakładzie Produkcyjnym "Herman" Ewelina Gotowicka i wśród jego interesariuszy. 2. Wdrożenie standardów CSR wynikających z zaleceń audytów w obszarach środowiska naturalnego i relacji z pracownikami Firmy 3. Wdrożenie systemu raportowania CRS w odniesieniu do trzech obszarów: środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne.

Zaplanowane działania są ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie strategii CSR. Będą się na nią składały elementy obejmujące trzy obszary. Poniżej przedstawiony został zbiór zadań uwzględniający ten podział.

ŚRODOWISKO NATURALNE: wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego

1. Przeprowadzenie audytu środowiskowego.

2. Wdrożenie zaleceń wynikających z audytu środowiskowego.

3. Opracowanie polityki środowiskowej/ standardu środowiskowego.

RELACJE Z PERSONELEM PRZEDSIĘBIORSTWA - budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie

4. Przeprowadzenie audytu w zakresie relacji z personelem Firmy

5. Wdrożenie zaleceń z audytu relacji z personelem.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE - zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwa lokalne

6. Opracowanie mapy interesariuszy

7. Opracowanie raportu CRS

Poza działaniami wpisującymi się bezpośrednio w obszary CSR: środowisko naturalne, relacje z pracownikami przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne, w ramach projektu będą realizowane dwa zadania przekrojowe:

8. Opracowanie i wdrożenie strategii CSR w Firmie

9. Działanie komunikacyjne - spotkania informacyjne i warsztaty współpracy z interesariuszami oraz publikacja ogłoszeń w prasie.

Czytany 2244 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 11 lipiec 2017 09:00